Praca z aktorem


Drugim nurtem naszej pracy w założeniach jest “pracownia elementarnych działań aktorskich” dla młodzieży.

W programie pracowni są podstawy warsztatu aktorskiego - praca nad ciałem, głosem, dykcją itd.. W perspektywie rozwoju naszej pracowni jest stworzenie dwu i półrocznego studium aktorskiego dla wyróżniającej się i zainteresowanej podążaniem taką drogą młodzieży. Praca w Studium kończyłaby się pokazem projektów scenicznych w wykonaniu jego słuchaczy i nadaniu im tytułu “aktora-czeladnika”Wakacyjna Pracownia

„elementarnych działań aktorskich”

Warsztaty skierowane dla młodzieży
z I i II klasy szkoły średniej.


Cel:  

Celem warsztatów jest uchylenie zasłony tajemnicy  początków      pracy „ adepta sztuki aktorskiej”. Zmagań z ciałem, zmysłami,

głosem i słowem w warunkach sceny.  Doświadczanie przestrzeni naturalnego oddechu, który jest motorem i początkiem tychże. Warsztaty są skierowane do młodzieży poważnie zainteresowanej poznaniem pracy aktora a może też zamierzającej w przyszłości wkroczyć na te drogę. Do młodzieży, która chce doświadczyć na sobie i dotknąć całym sobą treningu aktorskiego opartego na elementach treningu Konstantego Stanisławskiego, Michała Czechowa i Jerzego Grotowskiego.Warsztaty te mają jednocześnie na celu przybliżyć pasjonatom  tajniki pracy aktora a niezdecydowanym  pomóc w podjęciu decyzji wyboru drogi  życiowej. Pomóc w odpowiedzi na pytanie czy warto rzucić się w tę walkę czy też lepiej poszukać innych pasji. Bo bez nich życie jest szare  i pełne zawodów.Pasja to ucieczka w piękny i niepowtarzalny świat prawdy o sobie, prawdy o istnieniu „ Tu i Teraz”. Tę radość ma się  nie tylko dla siebie ale również zaraża się nią bliźnich. Niezależnie od tego co się robi  - ważne aby robić to z pasją i oddaniem temu działaniu. Szukajmy swoich pasji. Spełniania się w nich. Radości Istnienia „Tu i Teraz”.

 1. 2.

 2. 3.Warunki:

 3. 4.a) Zgoda na wysiłek i rzetelną pracę

 4. 5.b) Wybranie tekstów z  „Romea i Juli”  oraz „Snu nocy letniej” Williama Shakespeare

 5. 6.c) Ulubione utwory poetyckie, ulubiony poeta,

Spotkanie organizacyjne na kilka dni przed wyjazdem ( termin do ustalenia)


Grupa  do 15/16 osób   

! O - papierosów

! O – alkoholu

! O – używek

Nie dopełnienie tych warunków będzie niestety powodem pożegnania się z warsztatami bez możliwości zwrotu kosztów ( należało by to ująć w umowie)


Plan pracy

 1. 1.godz. 7.30. – pobudka ( 2- 3 min. przeciąganie w łóżku, toaleta poranna, owoc na dzień dobry.)

 2. 2.          8.00. – rozruch

 3. 3.          9.15. – śniadanie

 4. 4.        10.30.- trening „ elementarnych działań aktorskich”.

 5. 5.        14.30. – lunch   czas wolny – przeznaczony na przygotowanie    indywidualnych prezentacji ulubionych utworów w trakcie wieczornego treningu.

 6. 6.       16.30. – 19.00. – praca nad  „przestrzenią słowa”

 7. 7.        19.00. -  kolacja  - rozmawiamy ( posiłek – a zwłaszcza ten po przebytym dniu to czas rozmów, wymiana poglądów, spostrzeżeń, uwag. Czas wyjaśnień)

 8. 8.        21.15. – trening  podczas, którego młodzież mówi swoje ulubione utwory.

 9. 9.      24.00. – cisz nocna – czyli błogi sen po ciężkim dniu.


Po pierwszym dniu warsztatów przy kolacji ustalimy kiedy zrobimy wieczór „tańca i radości”.

Drugi odbędzie się na zakończenie ostatniego dnia - po pokazie.


NASZE CREDO:

MINIMUM SŁÓW  - MAXIMUM CZYNU TU I TERAZ


Mowa polska - REAKTYWACJE


Zapraszam do uczestnictwa w warsztatach, których podstawowym tematem będzie „kultura słowa” i innych elementów związanych z tym tematem, takich jak: oddech, dykcja, głos.

Warsztaty „Kultura słowa - REAKTYWACJE” mają na celu  odkrycie  tajemnicy  jeszcze jednego z elementów naszej mowy jakim jest  wyobraźnia.

Wyobraźnia  ma istotny wpływ na interpretację tekstu - nie tylko jako element warsztatu aktorskiego - ale również  i w codziennym życiu. Inspirowana nim, jest tym, co przyciąga uwagę słuchacza-odbiorcy.

     W mowie potocznej nie powinno być  przyzwolenia na bylejakość i niechlujność. Ona również wymaga szacunku, zarówno do języka, jak i do słuchacza.

W świecie, w którym słowo zaczyna schodzić na dalszy plan, zastępowane jest skrótem, hasłem,  wyrzucane w pośpiechu i byle jak. W takim świecie znajomość języka ogranicza się do używania niezbędnych słów, które wystarczają do bardzo podstawowej komunikacji.  Bogactwo natomiast mamy  w zakresie wulgaryzmów, które zastąpiły właściwe części mowy. Wszechobecne „przecinki” zredukowały potrzebę korzystania z bogactwa języka, który nie kultywowany po prostu zanika.