Trio Taklamakan

www.trio.taklamakan.pl

Mój Teatr

www.mojteatr.pl

Teatr Pieśń Kozła

www.piesnkozla.pl

Fundacja TRES

www.tres.org.pl

Forum Kultur

www.forumkultur.org.pl

Fundacja na Rzecz Teatru Art–eriae

Fundacja Barak Kultury

www.barakkultury.pl

Juliusz Tyszka UAM

Prof. Dobrochna Ratajczakowa UAM

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

www.grotcenter.art.pl

Impresariat Wyspa

www.impresariatwyspa.pl

Pałac Baborówko Krystyna i Henryk Święciccy  

http://www.baborowko.pl/